Název obce Název kú OPSUB - název OPSUB - adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Dalovice Dalovice u Mladé Boleslavi Havlas František č.p. 105, 29445 Jabkenice 1 2 2735 orná půda
Dalovice u Mladé Boleslavi 624578, č. 855/45 433Dalovice Dalovice u Mladé Boleslavi Kordačová Antonie č.p. 112, 28936 Mcely 1 2 2735 orná půda
Dalovice u Mladé Boleslavi 624578, č. 855/45 433Dalovice Dalovice u Mladé Boleslavi Malhaus Josef č.p. 68, 29301 Dalovice 1 1 1380 orná půda
Dalovice u Mladé Boleslavi 624578, č. 788/10 363Dalovice Dalovice u Mladé Boleslavi Malhaus Josef č.p. 68, 29301 Dalovice 1 1 14 ostatní plocha ostatní komunikace Dalovice u Mladé Boleslavi 624578, č. 819/8 363Dalovice Dalovice u Mladé Boleslavi Malhaus Josef č.p. 68, 29301 Dalovice 1 1 34 ostatní plocha neplodná půda Dalovice u Mladé Boleslavi 624578, č. 822/5 363Dalovice Dalovice u Mladé Boleslavi Ponocná Anna Paní Zdislavy 304/15, 47001 Česká Lípa 1 2 17 ostatní plocha ostatní komunikace Dalovice u Mladé Boleslavi 624578, č. 819/4 351Dalovice Dalovice u Mladé Boleslavi Ponocný František Paní Zdislavy 304/15, 47001 Česká Lípa 1 2 17 ostatní plocha ostatní komunikace Dalovice u Mladé Boleslavi 624578, č. 819/4 351Dalovice Dalovice u Mladé Boleslavi Stránský Václav Podlázky 39, 29301 Mladá Boleslav 1 1 212 ostatní plocha ostatní komunikace Dalovice u Mladé Boleslavi 624578, č. 364/6 358Dalovice Dalovice u Mladé Boleslavi Štros Josef Severní 682/3, Spořilov, Praha 1 2 13707 orná půda
Dalovice u Mladé Boleslavi 624578, č. 795/61 317Dalovice Dalovice u Mladé Boleslavi Štros Josef Severní 682/3, Spořilov, Praha 1 2 170 ostatní plocha silnice Dalovice u Mladé Boleslavi 624578, č. 828/32 317Dalovice Dalovice u Mladé Boleslavi Štrosová Bohumila Severní 682/3, Spořilov, Praha 1 2 13707 orná půda
Dalovice u Mladé Boleslavi 624578, č. 795/61 317Dalovice Dalovice u Mladé Boleslavi Štrosová Bohumila Severní 682/3, Spořilov, Praha 1 2 170 ostatní plocha silnice Dalovice u Mladé Boleslavi 624578, č. 828/32 317Dalovice Dalovice u Mladé Boleslavi Zvěřina Jiří Výletní 352, Písnice, 14200 Praha 1 1 337 zastavěná plocha a nádvoří
Dalovice u Mladé Boleslavi 624578, č. 123 359 Dalovice objekt k bydlení č.p. 87, část obce Dalovice, na parcele 123 359
Dalovice Dalovice u Mladé Boleslavi Zvěřina Jiří Výletní 352, Písnice, 14200 Praha 1 1 190 zahrada
Dalovice u Mladé Boleslavi 624578, č. 124 359