Obecní úřad

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název: Obec Dalovice

Důvod a způsob založení:
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon můžete stáhnout zde

Organizační struktura: více zde

Kontaktní informace:
Obecní úřad Dalovice
Dalovice č.p. 94
293 01 Mladá Boleslav 1
Tel.: 326 723 370
E-mail:
sekretariat@szsmb.cz


Bankovní spojení:
název banky: Komerční banka; číslo účtu: 30222-181/0100
- bezhotovostně na BÚ
- v hotovosti v kanceláři OÚ

IČO: 00508896

DIČ: Obec není plátcem DPH

Rozpočet: rozpočty obce naleznete zde

Kde získat informace:
- ústní dotaz na Obecním úřadě
- písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu; pomocí mailu: sekretariat@szsmb.cz

Kde lze podat stížnost nebo žádost: na Obecním úřadě

Opravné prostředky: dotaz na OÚ

Formuláře: formuláře naleznete zde

Řešení složitých životních situací:
- projednáním na OÚ
- Magistrát města Ml. Boleslav, tel.: 326 715 111; odbor sociálních věcí

Nejdůležitější předpisy: naleznete zde

Sazebník za poskytování informací: bezplatně na Obecním úřadě obce

Výroční zprávy: výroční zprávy jsou zde

Seznam organizací:
- Příspěvkové organizace obce: Základní škola Dalovice


Aktuální informace
16.01.2018: Úhrada místního poplatku za odpady 2018
Do 31.1.2018 bude Compag vyvážet TKO z popelnic opatřených známkou z r. 2017. Přijďte zaplatit místní poplatek a obdržíte známku na r. 2018.
Poloha obce

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz